Pomocnicy przy zbiorach warzyw i owoców nie będą już podlegać ubezpieczeniu w ZUS na podstawie umów o dzieło. Będą mogli legalnie pracować, podlegając specjalnemu ubezpieczeniu w KRUS.

Wczoraj połączone komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz polityki społecznej i rodziny rekomendowały Sejmowi do przyjęcia rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
– Ustawa powinna być przyjęta jeszcze na tym posiedzeniu, bo za kilka tygodni zaczyna się sezon prac przy zbiorach – podkreślał poseł Krzysztof Ardanowski (PiS), zastępca przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
Na ten aspekt, związany ze znacznym spiętrzeniem prac, zwrócił także uwagę Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. – Popieramy ten projekt, ale trzeba się spieszyć. Bo rolnicy już w maju zaczynają zbiory – przekonywał podczas posiedzenia komisji.
Na czym ma polegać nowe rozwiązanie? Podstawą zatrudniania przy zbiorach w sadownictwie czy ogrodnictwie będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika). Umowa będzie stosowana tylko do czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem owoców i warzyw, ich sortowaniem oraz przygotowaniem do sprzedaży. Będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie musiał zapewnić pomocnikowi odpowiednie narzędzia, a zatrudniony będzie zobowiązany do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach.
Do pracy wykonywanej na tej podstawie nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Rolnik będzie musiał opłacać za taką osobę składki do KRUS z tytułu ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego i wypadkowego. Ze względu na krótki okres świadczenia pomocy właściciel gospodarstwa musi zgłaszać pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne mają być opłacane w takiej wysokości, jaką przewidziano dla domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W efekcie tego typu rozwiązanie zapewni zatrudnionym przy zbiorach możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz uzyskania jednorazowego odszkodowania w razie wypadku. Nowe przepisy mają także ułatwić zatrudnianie przy zbiorach cudzoziemców. Będzie to możliwe, bowiem na podstawie nowej umowy można będzie zatrudniać osoby, które przebywają na terytorium Polski m.in. na podstawie zezwolenia na pracę.
– Polskie rolnictwo nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy pracowników z Ukrainy – podkreślał Krzysztof Ardanowski.
Posłowie zaproponowali, żeby ustawa weszła w życie po 7 dniach, a nie – jak zakładano pierwotnie – po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w komisjach sejmowych