Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Osoby zainteresowane Konkursem powinny wysłać swoje prace do dnia 30 czerwca 2018 r., na adres: konkurs2018@dlapiper.com.

Nadesłane eseje będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzą: r. pr. Agnieszka Lechman-Filipiak (DLA Piper), prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk (WPiA UŁ, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy), dr Agnieszka Zwolińska (WPiA UW), dr Krzysztof Wiater (DLA Piper), Barbara Surdykowska (WPiA UKSW, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”), dr Barbara Godlewska-Bujok (Wydział Zarządzania UW), adw. Hubert Hajduczenia (DLA Piper).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 15 września 2018 r., a wręczenie nagród będzie połączone z konferencją naukową, na której będą mogli wystąpić laureaci Konkursu.
Zwycięzca Konkursu otrzyma laptopa, zaś pozostali laureaci tablety. Każdemu z laureatów zostanie także zaproponowany płatny staż w DLA Piper.

Partnerem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny nad Konkursem został objęty przez Dziennik Gazetę Prawną.

Ponadto wspierają nas: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club oraz Koło Naukowe Prawa Pracy UW.

Poniżej materiały do pobrania.

Życzymy powodzenia i czekamy na Państwa prace.

Działa również:

- strona internetowa: https://www.dlapiper.com/konkurs_rynek_pracy2018, a także

- wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/109081789138720/posts/1825022860877929

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie: https://www.dlapiper.com/konkurs_rynek_pracy2018