Nowelizacja przewiduje przeniesienie wszystkich dotychczasowych poborowych, w tym studentów i absolwentów szkół wyższych do rezerwy. Wojskowe komisje uzupełnień, na ich żądanie, będą wydawały zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Przeniesieni zostaną także te osoby, które nie stawiały się do poboru. Muszą one jednak wcześniej przystąpić do tzw. kwalifikacji wojskowej, która zastąpi pobór.

Co roku przed kwalifikacją wojskową będą musieli stawiać się 19 letni mężczyźni. W trakcie kwalifikacji, jeśli nie zdecydują się oni na wstąpienie do armii, będą przenoszeni do rezerwy. Zmienią się również zasady prowadzenia ewidencji wojskowej. Dotychczasowi przedpoborowi, którzy ukończyli 18 lat nie będą musieli osobiście zgłaszać się do rejestracji osób na potrzeby obowiązku obrony. Dokonają tego za nich samorządy na podstawie danych PESEL. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Artur Radwan