Wydawane przez ograny emerytalne decyzje o zmniejszaniu emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej w związku z przekroczeniem przez nich określonego dochodu mogą być nieważne. Także orzeczenia komisji lekarskich o ich niezdolności do służby mogą być podważane. To dlatego, że ministrowie sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji od prawie półtora roku nie wydali nowych rozporządzeń regulujących te sprawy.

Prawnicy są jednomyślni, że poprzednie straciły swą moc. Wśród legislatorów zdania są podzielone. Swojej decyzji bronią resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Jednak ministerstwo sprawiedliwości w wydanym 2 grudnia 2008 r. nowym rozporządzeniu bezpośrednio wskazuje, że poprzednie straciło moc.

Skutki likwidacji służb

W 2006 roku, gdy likwidacji uległy Wojskowe Służby Informacyjne, ustawa wprowadzająca przepisy o utworzeniu Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego znowelizowała m.in. ustawę o zaopatrywaniu emerytalnym funkcjonariuszy. Zmienione zostały m.in. dwa przepisy tej ustawy, na podstawie których wydawane są cztery rozporządzenia ministra MSWiA oraz sprawiedliwości.

Zmiana polegała na dodaniu do tych przepisów kolejnego organu, który miał wydać rozporządzenie. Był nim minister obrony narodowej. Ponieważ wcześniej nie miał takiego obowiązku, rozporządzenie wydał. Pozostałe dwa resorty takie rozporządzenia wydały już wcześniej. Uznały więc, że nie mają takiego obowiązku.

Prawnicy wskazują jednak, że generalna zasada tworzenia prawa nakłada obowiązek wydania nowych rozporządzeń, jeżeli przepis do ich wydania został zmieniony. Wskazują też, że do ich wydania bezpośrednio zobowiązał resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości art. 75 ustawy z 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 104, poz. 711 z późn. zm.). Ustawodawca na ich wydanie dał im 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Nieważne akty wykonawcze

- Rozporządzenia, które obowiązywały do 8 lipca 2007 r., po tym terminie przestały obowiązywać z mocy samego prawa - uważa Engelbert Artur Steckert z Kancelarii Prawnej Paszowski & Wspólnicy we Wrocławiu.

Od 9 lipca 2007 r. żadne przepisy prawne nie regulują więc m.in. sprawy zmniejszania emerytur funkcjonariuszy.

Podobnie uważa Jerzy Pieróg, radca prawny, adwokat i były legislator sejmowy.

- Te rozporządzenia straciły moc po upływie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie przepisów wprowadzających. Stało się to z mocy prawa na podstawie art. 75 ustawy - wskazuje Jerzy Pieróg.

Dodaje, że właściwi ministrowie mieli obowiązek wydać nowe przepisy wykonawcze (i mają nadal, skoro tego nie zrobili). Takiego samego zdania jest Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu RP. Według niej, jakakolwiek ingerencja w upoważnieniu ustawowym do wydania aktu wykonawczego jest obowiązkiem wydania nowego aktu wykonawczego. Tłumaczy, że mimo iż nowe rozporządzenie może nawet nieznacząco się zmienić w stosunku do poprzedniego, to i tak powinno być wydane nowe.