Osoby z prawem do emerytury – i to zarówno do wcześniejszej, jak i tej w wieku powszechnym – nie mogą już starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pracodawcy jednak wciąż muszą płacić składkę rentową za takich seniorów na etacie.
– Wiele osób dopiero w oddziale ZUS dowiaduje się, że chociaż mają skompletowany wniosek o rentę, to jej nie dostaną. A to dlatego, że osiągnęły wiek emerytalny. Po raz kolejny zmieniono przepisy, nie prowadząc większej akcji informacyjnej – uważa Jolanta Kajzer z Augustowa, emerytka, która prowadzi stronę emeryturazawieszenie.blogspot.com.pl.
Ograniczenie jest efektem nowelizacji ustawy systemowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2120), która weszła w życie 1 grudnia ubiegłego roku. Na zmianach zyska budżet ZUS.