Związkowcy chcą, aby prawo do emerytur pomostowych miały także osoby zatrudnione po 1998 r. Pracodawcy proponują wyższe składki i audyt szkodliwych prac
ŚWIADCZENIA
Likwidację zasady wygasania świadczeń zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych przygotowany przez OPZZ. Dokument trafił do Rady Dialogu Społecznego, a jej przewodnicząca Elżbieta Rafalska oficjalnie przekazała go do zespołu ubezpieczeń społecznych. Teraz związkowcy czekają na wyznaczenie terminu, w którym partnerzy zajmą się sprawą. Już jednak wiadomo, że łatwo nie pójdzie.