Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia wyniosła 1.473,8 tys. osób, czyli wzrosła o 75,3 tys. (5,4%) wobec poprzedniego miesiąca i spadła o 15,6% r/r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało wcześniej, że stopa bezrobocia wzrosła w tym okresie właśnie do 9,5%.

Według przyjętego we wrześniu projektu budżetu na 2009 rok, stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 9,1%, a na koniec 2009 roku - 8,5%. Według centralnej ścieżki październikowej projekcji inflacyjnej banku centralnego, stopa bezrobocia spadnie do 7,8% na koniec tego roku, ale w kolejnych latach wzrośnie odpowiednio do 9,9% i 12,2% wobec ubiegłorocznych 9,4%.

Ekonomiści obawiają się jednak, że stopa bezrobocia będzie obecnie wzrastać, szczególnie w II poł. przyszłego roku, ze względu na coraz bardziej odczuwalne w Polsce efekty spowolnienia gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych.