Zasiłek rodzinny w Danii jest wypłacany kwartalnie wszystkim opodatkowanym rodzicom i otrzymuje się go automatycznie w sytuacji, gdy rodzice zarejestrowani są w tzw. krajowym rejestrze (posiadają numer CPR). Wypłacany jest matce na konto bankowe lub czekiem. Pracownicy najemni spoza Danii także mają prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci pozostawione w swoim rodzinnym kraju.

Jakie dokumenty

Podstawowym warunkiem starania się o zasiłek rodzinny w Danii przez obcokrajowców (w tym Polaków) jest legalność pobytu. A zatem konieczne jest posiadanie zgody na pracę i pobyt (Opholds-og arbejtstilladelse), numeru CPR (duński PESEL) oraz żółtej karty.

Następnie trzeba udać się do Sociacenter w komunie (gminie) właściwej dla miejsca zamieszkania i pobrać druki E 401 i E 411. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby druki te były na drugiej stronie - w części A - ostemplowane pieczęcią Socialcenter. Adres na pieczęci jest bowiem adresem zwrotnym, na który polski urząd - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - właściwy dla miejsca zamieszkania w Polsce prześle wypełnione i uzupełnione wnioski.

Druki te należy przesłać współmałżonkowi w Polsce, który będzie musiał dołączyć do nich wiele załączników. Będą to:

• skrócony odpis aktu małżeństwa,

• skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,

• zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o stałym zameldowaniu w Polsce współmałżonka oraz dzieci,

• zaświadczenie o dochodach współmałżonka i o tym, czy pobiera, i w jakiej wysokości zasiłek rodzinny.

W każdym Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej znajduje się wykaz niezbędnych załączników. Ich liczba i rodzaj zależą od indywidualnej sytuacji osoby wnioskującej, dlatego należy każdorazowo zapytać urzędnika ROPS o to, jakie dokumenty są wymagane.

Gdzie złożyć wniosek

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy wraz z wypełnionymi drukami E 401 i E 411 udać się ponownie do ROPS-u. Tam w obecności urzędnika dokonuje się ostatnich formalności i składa wszystkie dokumenty.

ROPS po sprawdzeniu zasadności wniosku i jego zaopiniowaniu przesyła go na adres podany na pieczęci w części A. Pobierając w swojej komunie druki E 401 i E 411 warto zapytać o nazwisko osoby prowadzącej. Najlepiej poprosić w ROPS, aby polski urzędnik skierował korespondencję na to właśnie nazwisko. Wtedy przesyłka szybciej trafi na biurko właściwego urzędnika.

Całą procedurę należy monitorować osobiście, gdyż może się zdarzyć, iż ktoś w komunie zlekceważy swoje obowiązki i odłoży załatwienie wniosku na bliżej nieokreśloną przyszłość. Gdy wniosek dotrze do właściwego Socialcenter należy udać się tam osobiście wraz z umową o pracę oraz trzema ostatnimi Lo/nafregning, czyli rozliczeniami wynagrodzenia. Kopie tych dokumentów zostaną dołączone do wniosku. Po przejściu tej drogi nie pozostaje nic innego, jak czekać na przelanie pieniędzy na konto bankowe. Może się zdarzyć, że w trakcie załatwiania całej sprawy osoba ubiegająca się o zasiłek zmieni miejsce zamieszkania. W tej sytuacji trzeba bezzwłocznie poinformować Socialcenter, który wydał druki, o nowym miejscu zamieszkania. Choć w Danii każda tego typu zmiana jest automatycznie wprowadzana do systemu, to może się zdarzyć, że trafi się na niekompetentnego urzędnika. Wtedy czas oczekiwania na zasiłek będzie dużo dłuższy.

ZASIŁEK RODZINNY

W 2008 roku zasiłek rodzinny wynosi rocznie:

14 156 DKK* dla dziecka w wieku 0-2 lat

12 792 DKK dla dziecka w wieku 3-6 lat

10 064 DKK dla dziecka w wieku 7-17 lat

* kurs korony duńskiej wynosi 0,4725 za jednego złotego