Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w grudniu 2008 roku 3.418,61 zł i wzrosło rdr o 5,4 proc., a wobec listopada 2008 roku wzrosło o 3,1 proc.

GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w grudniu 2008 roku było zatrudnionych 5.360,5 tysiąca osób, czyli o 2,3 więcej rdr i o 0,6 proc. mniej wobec listopada.