Pracodawcy chcą, aby Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obniżyło stawki za składanie wniosków i oświadczeń w sprawie zatrudniania obcokrajowców.
Takie uwagi wnieśli do projektu rozporządzenia resortu w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ma ono wejść w życie 1 stycznia 2018 r.
Resort określił w nim wysokość wpłat uiszczanych przez firmy powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom. Wedle projektowanych rozwiązań pracodawca zapłaci 50 zł – jeżeli zatrudnienie będzie trwało do 3 miesięcy, jeśli dłużej – 100 zł. Gdy zamierza delegować obcokrajowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej – 200 zł. Natomiast za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie musiał zapłacić 30 zł. Taka sama stawka będzie obowiązywała w przypadku rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Te opłaty nie podobają się przedsiębiorcom. Uwagi co do ich nadmiernej wysokości zgłosili Pracodawcy RP, odnosząc się w szczególności do wpłat wynoszących 100 i 200 zł. Z kolei Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o obniżenie wpłaty wymaganej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
Swoją opinię przedstawił też Business Centre Club, który zwraca uwagę na nową opłatę – za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, za które nie trzeba było do tej pory płacić.
– Każde obciążenie przedsiębiorcy dodatkowymi daninami rozpatrywać należy w odniesieniu do całości wydatków, które aktualnie są bardzo duże – wskazuje Katarzyna Herman, wiceprezes zarządu BCC. I dodaje, że w projekcie rozporządzenia wskazano, iż proponowana opłata w wysokości 30 zł jest konieczna ze względu na potrzebę zapewnienia pieniędzy na realizację zadań przez ministra pracy i powiatowe urzędy pracy, co pozwoli na sprawniejszą obsługę interesantów. – W uzasadnieniu do aktu wykonawczego brak jednak jakiejkolwiek informacji, jakie zyski będą płynęły dla przedsiębiorców z dodatkowego obciążenia ich opłatą w zaproponowanej wysokości oraz na ile zostanie przyspieszona procedura administracyjna związana z legalizowaniem pracy dla pracowników mających status cudzoziemców – zauważa Katarzyna Herman.
– Należy mieć na uwadze, że wskazana opłata nie jest jedynym obciążeniem dla przedsiębiorców, bowiem powstaje uzasadniona obawa, mająca swe źródło w obecnie wydawanych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, że urzędy skarbowe, a za nimi również organ rentowy, w przypadku jej uiszczenia przez pracodawcę będą uznawały, że po stronie pracownika następuje w takim przypadku przychód, który należy opodatkować, a dodatkowo oskładkować, co da kwotę znacznie większą aniżeli zakładane 30 zł – obawia się Herman.
Dlatego pracodawcy postulują m.in. zmniejszenie wskazanej opłaty w taki sposób, aby ewentualny koszt w wysokości 30 zł był jedynym obciążeniem przedsiębiorcy.
Domagają się też stworzenia regulacji, które pozwolą na uniknięcie sytuacji, kiedy opłata będzie musiała być uiszczona wielokrotnie w przypadku kontynuowania pracy przez tego samego pracownika (co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy tymczasowej).