W naszej firmie obowiązuje system podstawowego czasu pracy, a regulamin pracy jako dzień wolny od pracy wskazuje sobotę. Wobec części pracowników chcielibyśmy od marca zmienić system czasu pracy, a dla kilku osób zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy zaplanować pracę w soboty i niedziele, zachowując zasadę pięciodniowego tygodnia pracy. Czy zmiany muszę wprowadzić do regulaminu od początku roku - pyta pan Grzegorz z Katowic.

Od pracodawcy zależy, jak zorganizuje pracę w zakładzie.

Dotyczy to także systemów i rozkładów czasu pracy, które ustala się zgodnie z potrzebami danego zakładu. Pracodawca nie musi wprowadzać zmian z początkiem roku. Warunkiem jest jednak, aby było to zgodne z przepisami prawa pracy.

Przede wszystkim musi być dopuszczalna praca w niedziele wobec pracowników, których ma to dotyczyć. Innymi słowy musi zachodzić jedna z sytuacji enumeratywnie wymienionych w kodeksie pracy, w której zezwala się na pracę tego dnia. Drugim warunkiem jest dokonanie zmian w przepisach zakładowych. W opisanej sytuacji zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy, względnie przyjętych okresach rozliczeniowych, pracodawca powinien wprowadzić do obowiązującego u niego regulaminu pracy. Jeżeli zakład funkcjonuje przez sześć czy siedem dni w tygodniu, rozkłady czasu pracy poszczególnych pracowników muszą być zróżnicowane. Pracodawca musi sporządzić indywidualny rozkład dla każdego zatrudnionego w innym systemie i rozkładzie czasu pracy niż praca w ustalone dni w stałych godzinach.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 150 i art. 15110 - art. 15112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).