W województwach dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim Narodowy Fundusz Zdrowia unieważnił wcześniej ogłoszone postępowanie konkursowe z powodu błędów w przesłanych przez szpitale materiałach oraz z powodu niespełnienia przez część z nich warunków dotyczących np. zbyt małej liczby niezbędnych specjalistów na poszczególnych oddziałach.

- 70 proc. ofert nie spełniała warunków formalnoprawnych określonych przez Fundusz - mówi Marta Banaszak--Osiewicz, rzecznik prasowy wielkopolskiego NFZ.

Część z nich nie miała np. ordynatorów posiadających wymaganą specjalizację na danym oddziale. Inne placówki wykazały w swoich ofertach zbyt krótki czas pracy personelu medycznego. Kolejne szpitale nie posiadały wymaganego sprzętu diagnostycznego - np. usg, dopplera czy endoskopów, co jest niezbędnym warunkiem do zawarcia kontraktu z Funduszem.

Zdaniem przedstawicieli szpitali z województw śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego to nie tyle ich błędy w przesłanych materiałach do NFZ, ale i wady w systemie informatycznym NFZ spowodowały odrzucenie ponad połowy ofert.

Jak zapewniają przedstawiciele NFZ, nowe konkursy ofert dla szpitali zostaną ogłoszone pod koniec tego miesiąca.

- Spodziewamy się, że umowy wieloletnie ze szpitalami na ten rok i kolejne lata zostaną podpisane już w kwietniu - zapewnia Jacek Kopocz, rzecznik prasowy śląskiego NFZ.

Dodaje, że w regionie wszystkie szpitale przyjmują pacjentów i udzielają bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Wykonywane są również wszystkie zabiegi planowe.

W pozostałych województwach szpitale mają podpisane aneksy do umów wieloletnich na ten rok. Jednak w części z nich są one zawarte tylko na pierwsze półrocze tego roku. Tak jest np. w województwie kujawsko-pomorskim. Po wygaśnięciu aneksu dyrektorzy szpitali zamierzają ponownie negocjować warunki finansowe świadczenia usług zdrowotnych.

53,6 mld zł zamierza w tym rok NFZ przeznaczyć na świadczenia zdrowotne