Zorganizowały ją Naczelna Izba Lekarska oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Uczestnicy konferencji postulowali, by rząd stworzył tzw. zieloną księgę, w której zanalizowany będzie obecny system dochodzenia roszczeń przez pacjentów, jego wady i zalety, a także systemy działające w innych krajach.

"Po publikacji zielonej księgi powinna odbyć się wielka społeczna debata na temat możliwości zmian tego systemu. W jej wyniku rząd powinien stworzyć projekt ustawy, która ureguluje te kwestie" - powiedział poseł Marek Balicki, dyrektor warszawskiego Szpitala Wolskiego.

Podawano przykład systemu, w którym pacjent otrzymuje odszkodowanie bez procesu sądowego, zaś w postępowaniu nie zawsze orzeka się o winie personelu medycznego.

"Obecny system rekompensat dla pacjentów jest zły"

Uczestnicy konferencji podkreślali, że obecny system rekompensat dla pacjentów jest zły zarówno dla pacjentów, jak też dla personelu medycznego.

"Teraz pacjent czeka na odszkodowanie bardzo długo i wcale nie ma pewności, że je dostanie" - argumentował Balicki.

"Sądy działają opieszale, boją się podejmować decyzje w takich sprawach i są zupełnie nieprzewidywalne, gdyż nie ma sędziów zajmujących się tylko błędami medycznymi" - wtórował mu Adam Bodnar z Fundacji Helsińskiej.