Pracodawca, który nie wypłacił jednemu z kilku zatrudnionych premii za terminowe wykonanie zadania, narusza prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
Mężczyzna był zatrudniony w spółce od lipca 2006 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku project managera. Jego pensja składała się z wynagrodzenia zasadniczego – 15 tys. zł brutto, oraz premii uznaniowej – 3 tys. zł. W styczniu 2008 r. zmieniono załącznik regulujący zasady premiowania pracowników działu. Zgodnie z nim premia przysługiwała w momencie zakończenia danego etapu budowy pracownikom, którzy wzorowo wywiązywali się z powierzonych obowiązków. W razie przyznania premii uznaniowej nie mogła ona być wyższa niż 150 tys. zł za każdy większy oraz 100 tys. zł za każdy mniejszy budynek. Wniosek o jej wypłatę składał project manager, wskazując sposób podziału kwoty dla pracowników, z uwzględnieniem siebie. Następnie dyrektor grupy budów przygotowywał dokument, który był przedstawiany zarządowi spółki.
Na tej podstawie pracownik zatrudniony na stanowisku project managera w marcu 2009 r. wystąpił do spółki o wypłatę premii dla siebie oraz dla całego zespołu. Wskazał, że z tytułu ukończenia inwestycji powinien otrzymać 80 tys. zł. Spółka premii jednak nie wypłaciła. Co więcej, pod koniec kwietnia 2009 r. wypowiedziała mu umowę o pracę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.