Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (tj. 15-64 lata) w Polsce zwiększy się do 71% do 2020 r. z 65,4% odnotowanych w I kw. br., uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"W ubiegłym roku współczynnik aktywności zawodowej [osób w wieku produkcyjnym] w Polsce wyniósł 68,8% i wzrósł w porównaniu do roku 2015 o 0,7 pkt proc. W I kwartale 2017 r. sięgnął już 69,1%, wzrastając o 0,6 pkt proc. wobec analogicznego okresu roku 2016. […] W I kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 65,4% i był o 1,7 pkt proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r." - powiedziała Rafalska, cytowana w komunikacie.

Wskaźnik aktywności zawodowej ogółem wyniósł 56,2% w I kw. 2017 r. wobec 56,3% w IV kw. 2016 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Minister podkreśliła, że w ubiegłym roku współczynnik aktywności zawodowej (osób w wieku produkcyjnym) w Polsce wyniósł 68,8% i wzrósł w porównaniu do roku 2015 o 0,7 pkt proc. W I kwartale 2017 r. sięgnął już 69,1%, wzrastając o 0,6 pkt proc. wobec analogicznego okresu roku 2016. W I kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 65,4% i był o 1,7 punktu procentowego wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r.

Zgodnie z założeniami do roku 2020 wskaźnik zatrudnienia powinien wynieść 71%, podał resort.

"Rośnie on od 2015 r., więc wydaje się, że ten cel zostanie osiągnięty, zwłaszcza, że dynamika wzrostu jest wyższa, niż jego średnia w UE" - powiedziała minister.

Rafalska stwierdziła również, że "dane z rynku pracy jednoznacznie pokazują, że program Rodzina 500+ nie wpływa dezaktywizacyjnie na kobiety na rynku pracy".
Według danych BAEL liczba kobiet aktywnych zawodowo zmniejszyła się w I kwartale tego roku, ale statystyki nie wyodrębniają kobiet w wieku rozrodczym, ani nie różnicują powodów, podał resort pracy. "Ten trend utrzymuje się od 2014 r. i często jest związany np. z opieką nad starszymi członkami rodziny lub innymi przyczynami zawodowymi albo osobistymi. Bierne zawodowo są również kobiety bezdzietne" - argumentowała minister.

Jak podkreślono w komunikacie, potwierdzają to również statystyki bezrobocia rejestrowanego. Ujęto w nich w I kwartale tego roku 191 tys. kobiet z co najmniej jednym dzieckiem do 6 roku życia. W skali roku ta liczba zmniejszyła się o 4,4%.

"Choć procesy demograficzne są długotrwałe, to już wiadomo, że każdy miesiąc, o którym możemy powiedzieć, że oddziaływał nań program Rodzina 500+, przyniósł wzrost urodzin. W styczniu przyszło na świat o 2,2 tys., w lutym o 1,3 tys., a w marcu o 1,8 tys. więcej dzieci, niż w analogicznych miesiącach roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

"W I kwartale tego roku urodziło się 100 tys. dzieci, a więc o 7,3 tys. więcej, niż w I kwartale 2016 r." - podsumowała Rafalska.