Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła w tym roku przyjmowanie wniosków od rolników na renty strukturalne. W sumie rolnicy złożyli 8629 wniosków. ARiMR ma ustalone roczne limity finansowe na realizację tego zadania. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 może skorzystać 50,4 tys. rolników. Na ten cel zarezerwowano ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego). Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak fakt podziału przyznanych środków na poszczególne lata. W kolejnych latach rolnicy będą mogli się ubiegać o około 7, 5 tys. świadczeń.

- Wprowadzenie rocznych limitów powoduje, że renty strukturalne staną się jedną z form pomocy socjalnej dla rolników przekazujących gospodarstwa swoim dzieciom. Natomiast nie będą mieć żadnego wpływu na strukturę polskiej wsi, która jest wyjątkowo rozdrobniona. Trzeba rolników zachęcać do tworzenia dużych gospodarstw - mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.

- Program jest skonstruowany w taki sposób, aby dać możliwość ubiegania się o rentę strukturalną również rolnikom osiągającym wiek uprawniający do ubiegania się o to świadczenie w kolejnych latach - mówi Zbigniew Roragiewicz z Biura Prasowego ARiMR.

Zgodnie z przepisami, podstawowym warunkiem uzyskania renty strukturalnej jest osiągnięcie przez rolników wieku przedemerytalnego wynoszącego 55 lat. Osoba ubiegająca się o takie świadczenie powinna prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej dziesięć lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez co najmniej pięć lat być ubezpieczona w KRUS.

Osoby, którym w tym roku nie udało się złożyć wniosku, muszą poczekać jeszcze kilka miesięcy. Agencja ponownie będzie przyjmowała wnioski o renty strukturalne dopiero w 2008 roku. Prezes ARiMR jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków o renty strukturalne nie później niż 31 marca 2008 r.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl