Z listu rzecznika do minister Jolanty Fedak wynika, że ministerstwo samo zaproponowało utworzenie takich stanowisk podczas prac nad programem "Bliżej pracy, bliżej Polski". Miały być one finansowane z budżetu ministerstwa. "Projekt nie został jednak zrealizowany z powodu braku funduszy" - pisze rzecznik i prosi minister pracy o interwencję.

O utworzenie stanowisk pomagających Polakom pracującym i szukającym pracy za granicą rzecznik zabiega od dawna. Początkowo chciał, by taką funkcję spełniali "oficerowie łącznikowi" przy ministrach pracy innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub przy organach nadzorujących warunki zatrudnienia w nich.

Mieliby oni monitorować sytuację Polaków na miejscowych rynkach pracy i "uczulać" władze na ich problemy (np. na działania o charakterze rasistowskim).

Alternatywą "oficera łącznikowego" miało być stworzenie instytucji konsula do spraw pracy

Alternatywą "oficera łącznikowego" miało być stworzenie instytucji konsula do spraw pracy, który miałby monitorować sytuację Polaków na lokalnych rynkach pracy, utrzymywać kontakty z lokalnymi instytucjami i udzielać pomocy w sprawach pracowniczych.

Rzecznik pisze, że pomimo obietnic, takie stanowisko nie powstało do dziś w żadnej placówce dyplomatycznej.