Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie z 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa (Dz.U. nr 27, poz. 155). Osoby służące w takim kontyngencie zajmują się m.in. kontrolą ruchu granicznego, ochroną granicy państwa i bezpieczeństwem w komunikacji międzynarodowej. Dodatkowo pogranicznicy służący w ten sposób zajmują się m.in. ochroną państwa przed terroryzmem i prowadzeniem szkoleń.

Po zmianach dowódca kontyngentu będzie otrzymywać dodatek zagraniczny w wysokości 65 dolarów dziennie. Natomiast lekarze zatrudnieni w takiej jednostce, dowódca plutonu, oficer sztabowy i dowódca plutonu otrzymają 45 dolarów. Na 42 dolary dziennie będą mogli liczyć szefowie kompanii i dowódca drużyny. Natomiast strażnik graniczny służący w kontyngencie otrzyma 35 dolarów dziennie. Równocześnie osoby zatrudnione w kontyngencie będą dodatkowo otrzymywać ryczałt z tytułu zatrudnienia w takiej formacji, należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.