"To skandaliczna decyzja koalicji parlamentarnej. Ustawa o emeryturach pomostowych pozbawia prawa do przechodzenia na emerytury kilkaset tysięcy osób pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. Pozbawia pracowników praw nabytych, podważa zaufanie obywateli do zasad państwa prawa" - głosi oświadczenie OPZZ przekazane dziennikarzom.

Czytamy w nim, że "związki zawodowe nigdy nie zgodzą się na okradanie ludzi ciężkiej pracy z wpłacanych przez wiele lat na system emerytalny składek". W ocenie OPZZ "popierając wniosek o odrzucenie weta prezydenta SLD po raz kolejny zawiódł swoich wyborców, a pracownicy w sporze partyjnym stali się przysłowiowym mięsem armatnim".

Zdaniem OPZZ, propozycja klubu Lewicy dot. skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jako alternatywa dla przyjęcia weta, to "farsa"; prawo takie przysługuje także związkom zawodowym.

OPZZ zapowiada, że w najbliższym czasie, po konsultacjach z pozostałymi centralami związkowymi, "dokona szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji i podejmie działania na rzecz zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze". Władze statutowe OPZZ mają także "dokonać oceny postaw działaczy, którzy podszywają się pod sojuszników ludzi pracy i reprezentujących ich związków zawodowych".

Forum Związków Zawodowych w przekazanym dziennikarzom stanowisku wskazało, że "z narastającym zdziwieniem i dezaprobatą obserwuje zmienne, nieprzewidywalne i zaskakujące postawy rozmaitych sił politycznych i ośrodków władzy w Polsce względem podstawowych interesów większości społeczeństwa".

"Właściwie od momentu rozpoczęcia procesu transformacji politycznej, a zwłaszcza gospodarczej, w Polsce wszystkie koszty ponoszą tylko i wyłącznie ludzie pracy. Beneficjentami są natomiast pracodawcy i elity sprawujące władzę, korzystające bez najmniejszego skrępowania z każdej okazji do przyznawania sobie zwiększonych uposażeń czy też innych apanaży" - czytamy w stanowisku FZZ.

OPZZ: ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego

Forum zapowiada, że samodzielnie złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją i deklaruje pomoc "w indywidualnych pozwach, złożonych do sądów powszechnych w zakresie utraty praw nabytych".

"Przeforsowana ustawa jest bardzo krzywdząca dla wielu grup zawodowych m.in. pielęgniarek, kolejarzy, energetyków i kierowców" - wskazuje FZZ. "Wielkimi przegranymi przyjętych rozwiązań mogą okazać się nauczyciele, którym próbuje się ofiarować iluzoryczne przywileje odrębną ustawą, jednocześnie knując jak na skutek zmian organizacyjno-prawnych usytuowania szkół pozbawić ich ochrony wynikającej z Karty Nauczyciela" - ocenia FZZ.

Sejm odrzucił w piątek, głosami PO, PSL i Lewicy, prezydenckie weto do ustawy o emeryturach pomostowych. Premier Donald Tusk ocenił, że udało się wprowadzić nowoczesny i sprawiedliwy system emerytur pomostowych. Według PiS, SLD - który poparł odrzucenie weta - staje się "przystawką" PO.