Gdy osoba zdecyduje się na naukę tego trudnego - szczególnie w wymowie - języka duńskiego, ma do wyboru szkoły płatne lub bezpłatne.

Z bezpłatnej nauki języka duńskiego skorzystać mogą wszyscy ci, którzy zalegalizowali swój pobyt i - co bardzo ważne - posiadają tzw. żółtą kartę z umieszczonym na niej tzw. numerem CPR. Każdy posiadacz takiej karty może uczyć się języka duńskiego na koszt państwa.

Wystarczy znaleźć odpowiednią szkołę i dopełnić formalności. Trzeba uzyskać w komunie skierowanie na naukę języka - Henvisning til dansk Koszt nauki pokrywany jest przez komunę właściwą dla miejsca zamieszkania podejmującego naukę. Czasem może się zdarzyć, iż komuna zażąda opłaty w wysokości około 500 DKK (duńskich koron) za zarządzanie pieniędzmi przeznaczonymi na naukę. Jest to naprawdę niewielka kwota w porównaniu z ceną takiej nauki.

Prawo do nauki przysługuje do chwili zdania egzaminu końcowego z języka duńskiego, maksymalnie trzy lata od momentu rozpoczęcia nauki.

Często kursy takie organizowane są przez pracodawców przed lub po rozpoczęciu pracy.

Kursy języka duńskiego prowadzone są na trzech poziomach, a szkoła gwarantuje umieszczenie kursanta w grupie dostosowanej do jego poziomu, zdolności i tempa nauki.

Języka duńskiego naucza się na trzech poziomach. Poziom pierwszy jest przeznaczony dla osób, które nie potrafią pisać i czytać w swoim ojczystym języku. Kładzie się szczególny nacisk na język mówiony. Uczy się także pisać i czytać proste teksty. Na poziomie drugim uczy się osoby, które w swoim kraju pochodzenia pobierały naukę w stopniu podstawowym. Uczy się ich wysławiania, czytania i rozumienia duńskiego języka, mowy i pisania prostych tekstów w języku duńskim.

Poziom trzeci jest przeznaczony dla osób z wykształceniem ponadpodstawowym. Zajęcia obejmują gramatykę, konwersację, pisownię, a także ogólną wiedzę o historii Danii, społeczeństwie, gospodarce i inne przydatne w życiu codziennym.

Każdy z poziomów kończy się egzaminem: Dansk 1, Dansk 2, a poziom trzeci - Dansk 3 lub egzaminem Studiepró/ve umożliwiającym podjęcie w Danii studiów.

Niektóre ze szkół języka duńskiego (np. CSOK) zamiast poziomów uczą w formie trwających kilka miesięcy modułów.

gp@infor.pl