Dotychczas m.in. tryb powoływania i odwoływania konsultantów określało rozporządzenie ministra zdrowia z 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz.U. nr 188, poz. 1582 z późn. zm.).

Zgodnie z projektem ustawy, konsultantów krajowych powoływać będzie minister zdrowia. Kandydatów na te funkcje zgłaszać będą stowarzyszenia zrzeszające specjalistów z danych dziedzin medycyny czy farmacji. Następnie wszystkie kandydatury na konsultantów krajowych muszą być zaakceptowane przez odpowiednie samorządy medyczne oraz przez radę naukową działającą w resorcie zdrowia.

Nie zmieni się sposób powoływania konsultantów wojewódzkich. To zadanie należy do wojewodów.

Kadencja konsultantów ma trwać pięć lat. Do ich zadań należeć ma m.in. nadzorowanie i kształtowanie procesu kształcenia młodych lekarzy, opiniowanie programów ich nauczania oraz wydawanie opinii w zakresie leczenia pacjentów. Wysokość wynagrodzenia konsultantów ustali minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl