Tak, ale usługa będzie tańsza niż w 2007 roku. Do końca ubiegłego roku, jeśli ubezpieczony chciał, by stomatolog użył podczas leczenia zębów materiału innego niż gwarantowany i opłacany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, musiał ponieść całkowite koszty tego leczenia. Od tego roku pacjent dopłaci jedynie różnicę w cenie materiału, z jakiego skorzysta. W sytuacji, w której pacjent zażyczy sobie użycia lepszych i droższych materiałów stomatologicznych, będzie musiał wypełnić formularz zgody na użycie przez lekarza droższego materiału.

Oprac: DS

Podstawa prawna

■  Zarządzenie nr 64/2007/DŚOZ prezesa NFZ z 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.