Tak, niektóre schorzenia wymagają intensywnej rehabilitacji leczniczej. Powrót do zdrowia mogą w takich sytuacjach ułatwić zabiegi wykonywane w szpitalach lub sanatoriach uzdrowiskowych. Dorośli mogą skorzystać z rehabilitacji dla dorosłych:

  •  w szpitalu uzdrowiskowym, jeśli cierpią na jedno ze schorzeń: ortopedyczno-urazowych (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia),
  •  w sanatorium uzdrowiskowym, jeśli cierpią na choroby: ortopedyczno-urazowe (ortopedia), układu krążenia (kardiologia), dolnych dróg oddechowych (pulmonologia) i cukrzycę (diabetologia).

Skierowanie na rehabilitację w sanatorium uzdrowiskowym wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a na rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym - lekarz specjalistycznej poradni ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, reumatologicznej lub lekarz z odpowiedniego oddziału szpitalnego o specjalności wymienionej powyżej. W obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie skierowań przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oprac: DS

Podstawa prawna

■  Rozporządzenie ministra zdrowia z 3 września 2007 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. nr 168, poz. 1185).