W tym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia ma przedstawić Radzie Funduszu nowy projekt planu finansowego na 2008 rok.

- W związku z wejściem w życie nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej, plan finansowy NFZ na 2008 rok, który został podpisany przez ministra zdrowia 20 września, przestał być aktualny - powiedziała Jolanta Kocjan, rzecznik prasowy Funduszu.

Przygotowanie nowego planu NFZ oznacza, że ponownie musi on zostać zaopiniowany przez Radę NFZ, następnie przyjęty przez sejmowe komisje Zdrowia oraz Finansów Publicznych. Aby zaczął obowiązywać, niezbędne jest jego podpisanie również przez ministra zdrowia. Może się więc okazać, że plan finansowy NFZ będzie zatwierdzony przez nowego już szefa resortu zdrowia dopiero w grudniu.

- Zmiana planu finansowego NFZ na 2008 rok w tym momencie to poważny problem, bo w przyszłym tygodniu ma się rozpocząć proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych na przyszły rok - mówi Jarosław Kozera, prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

W związku z tym, niektóre oddziały funduszu nie podejmują żadnych konkretnych decyzji związanych z konkursem ofert.

- Wiadomo, że konkurs zostanie ogłoszony. Jego podstawową zasadą jest to, że NFZ nie może zakupić mniejszej liczby świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawców niż w poprzednim roku kalendarzowym - mówi Jerzy Serafin, rzecznik prasowy mazowieckiego oddziału NFZ.

Świadczeniodawcy obawiają się jednak, że poszczególne oddziały funduszu nie wiedzą, ile dokładnie zakontraktować świadczeń zdrowotnych.

- Nie ma również pewności, czy w międzyczasie stawki za poszczególne świadczenia nie ulegną zmianie - dodaje Jarosław Kozera.

Łódzki oddziałał NFZ zaproponował świadczeniodawcom z zakresu szpitalnictwa 11 zł za każdy punkt przypisany do poszczególnej procedury medycznej.

- Mamy nadzieję, że w związku ze zmianą planu finansowego, stawka ta nie ulegnie zmianie - mówi Beata Aszkielaniec, rzecznik prasowy łódzkiego NFZ.

Z powodu przygotowania nowego planu finansowego na przyszły rok, fundusz zrezygnował m.in. z wprowadzenia nowych zasad kontraktowania świadczeń szpitalnych. Do końca kwietnia 2008 r. będą obowiązywać aneksowane umowy szpitali z NFZ. Dopiero w maju zostaną wprowadzone nowe zasady rozliczeń według tzw. systemu jednorodnych grup pacjentów.

Zgodnie z nowym planem finansowym NFZ na przyszły rok, Fundusz będzie dysponował ponad 46,7 mld zł, z czego ponad 3,7 mld zł zostanie mu przekazane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

- 4,8 mld zł zostanie przekazane świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń wynikający z utrzymania obowiązywania ustawy podwyżkowej również w latach następnych - powiedziała Jolanta Kocjan.

Na wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych w 2008 roku NFZ zamierza przeznaczyć 39,3 mld zł (w pierwotniej wersji było to ponad 45 mld zł).

39,3 mld zł zamierza przeznaczyć NFZ na świadczenia zdrowotne w 2008 roku

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl