Uprawnienia urodzonych przed 1949 rokiem

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., które nie osiągnęły wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, mogą przejść na emeryturę, jeśli spełniają następujące warunki:

kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

• mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy albo jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Z powyższego wynika, że spośród kobiet urodzonych przed 1949 rokiem tylko urodzone w 1948 roku, które nie ukończyły 60 lat, mogą jeszcze złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę. Urodzone wcześniej, jeśli złożą wniosek w tym roku albo kolejnych, otrzymają już emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Z prawa do emerytury pracowniczej mogą także skorzystać (oczywiście po spełnieniu określonych w ustawie emerytalnej i omówionych w niniejszym niezbędniku warunków) mężczyźni urodzeni w latach 1943-1948. Urodzeni przed 1943 rokiem osiągnęli już powszechny wiek emerytalny i otrzymują albo otrzymają po złożeniu wniosku emeryturę z tego tytułu.

Zobacz pełną treść artykułu - Niezbędnik emerytalny w eGP