Resort zdrowia przygotował projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zastąpiłaby ona ustawę obowiązującą od 1991 roku i ponad 40 razy nowelizowaną.

Przede wszystkim szpitale wybierałyby formę, w której chciałyby funkcjonować. Mogłyby działać tak jak dotychczas, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, lub przekształcić się w spółkę o ograniczonej odpowiedzialności lub akcyjną.

Państwo jednak wciąż byłoby udziałowcem większościowym w szpitalach-spółkach i dysponowałoby 75 proc. akcji (lub udziałów). Dzięki przekształcaniu placówki medycznej w spółkę pracownicy otrzymaliby 15 proc. nieodpłatnych udziałów lub akcji.

Zdaniem ekspertów rynku medycznego to niepotrzebne wprowadzanie mechanizmów socjalnych tam, gdzie powinny obowiązywać wolnorynkowe zasady.