Wczoraj Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego na ten rok. Jak powiedział Andrzej Sośnierz, prezes Funduszu, dodatkowe środki pochodzą z większych wpływów składki na ubezpieczenie zdrowotne (653 mln zł) oraz z rezerwy ministra zdrowia (200 mln zł).
- Środki te w całości zostaną przekazane na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych - powiedział wicepremier Przemysław Gosiewski.
Ponad 530 mln zł zostanie wykorzystanych na sfinansowanie leczenia szpitalnego, 100 mln zł na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz 60 mln zł na tzw. świadczenia kontraktowane odrębnie, np. niektóre procedury onkologiczne.
- Dyrektorzy szpitali będą mogli również część tych pieniędzy przekazać na wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych - dodał Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia.
Wicepremier zapewnił, że strona rządowa podtrzymuje wcześniejszą deklarację dotyczącą przekazania w 2008 roku 5,8 mld zł dodatkowych środków z budżetu państwa w całości na świadczenia zdrowotne. Ponadto, od przyszłego roku pacjenci leczący się prywatnie będą mogli odliczyć od dochodu poniesione koszty.
- Dzięki temu uda się przynajmniej w części skrócić kolejki, zwłaszcza do lekarzy specjalistów - uważa prezes NFZ.
Wicepremier potwierdził również, że do przedstawicieli związków zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych trafiły projekty nowelizacji dwóch ustaw, które gwarantują utrzymanie 30-proc. podwyżek przyznanych w ubiełym roku pracownikom służby zdrowia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076 z późn. zm.).
- Podwyżkami zostaną również objęci lekarze rezydenci - dodał wiceminister zdrowia.
Na ten cel budżet państwa zamierza przeznaczyć ponad 50 mln zł w przyszłym roku.
Drugim projektem przekazanym do konsultacji społecznych jest nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Ma ona zagwarantować wszystkim zatrudnionym w placówkach ochrony zdrowia objęcie kolejnymi podwyżki.
Jeszcze dzisiaj strajkujący lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy mają przedstawić swoją opinię na temat propozycji rządowych dotyczących gwarancji wzrostu środków na lecznictwo w przyszłym roku oraz utrzymania 30-proc. podwyżek.
5,8 mld zł z budżetu państwa zostanie przeznaczonych dodatkowo w 2008 roku na świadczenia zdrowotne
DOMINIKA SIKORA