Do Sejmu trafił już projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk 1458). Przewiduje, że składka zdrowotna opłacana przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będzie ustalana raz na cały rok. Przypomnijmy, że dwa dni temu pisaliśmy, że brak tej nowelizacji spowoduje chaos w rozliczeniach z ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne byłyby ustalane raz na cały rok, a na ubezpieczenia zdrowotne jak dotychczas - cztery razy w roku. Po naszej kolejnej publikacji Ministerstwo Zdrowia przygotowało wreszcie projekt, który został zgłoszony do Sejmu jako poselski.

- Dzięki temu zyskaliśmy kilka tygodni, które trzeba przeznaczyć na obowiązkowe konsultacje międzyresortowe i społeczne projektów rządowych - mówi Jakub Szulc, wiceminister zdrowia.

W przyszłym tygodniu planowane jest pierwsze czytanie projektu. Zgodnie z nim podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowić zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 75 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka w nowej wysokości będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia. Przedsiębiorcy nie muszą się jednak obawiać, że będą mieć kłopot z opłacaniem styczniowej składki, bo dokonują przelewu za ten miesiąc do ZUS dopiero w lutym. A wtedy nowa ustawa będzie już obowiązującym prawem.

- To dobre rozwiązanie. Spadnie liczba błędów popełnianych przez osoby prowadzące firmy. Każdego roku ZUS prowadzi ponad 240 tys. tzw. postępowań korygujących, związanych z pomyłkami dotyczącymi wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - mówi Jeremi Mordasewicz, członek Rady Nadzorczej ZUS.

Nowelizacja jest konieczna, bo 17 października Sejm uchwalił zmianę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która uprościła zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jest już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.