Zmiana prawa Do 20 maja minister zdrowia musi przedstawić propozycję podziału środków na finansowanie działań zespołów ratownictwa medycznego w poszczególnych województwach.

Podział środków budżetowych na pokrycie kosztów działania zespołów ratownictwa medycznego w poszczególnych województwach będzie ustalany w oparciu o algorytm określony przez ministra zdrowia w rozporządzeniu.

Zgodnie z jego projektem, o tym, ile każde województwo otrzyma środków na ten cel, zadecyduje m.in. liczba wyjazdów i rzeczywisty udział karetek pogotowia w udzielaniu pomocy.

Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło natomiast w projekcie rozporządzenia uwag wojewodów, którzy domagali się, aby znalazł się w nim przepis, zgodnie z którym środki finansowe przyznawane na działania zespołów ratowniczych w regionie w danym roku nie mogłyby być mniejsze niż w roku poprzednim.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410).