W tym roku akty mianowania nowi urzędnicy otrzymają 1 grudnia. Zanim jednak to nastąpi, powinni się zapoznać z prawami i obowiązkami, jakie wiążą się z posiadaniem takiego statusu. Do końca roku z takich uprawnień korzysta część pracowników samorządowych. Do nich zaliczają się również niektóre osoby zatrudnione na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jakie prawa i obowiązki mają mianowani pracownicy
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kto może się ubiegać o status urzędnika mianowanego
- Ile wynosi tzw. dodatek służby cywilnej
- Jak ochrona przysługuje urzędnikom
- Jak rozwiązać umowę z urzędnikiem mianowanym
- Czy można oddelegować pracownika do innego urzędu