Postępowanie służbowe inspektora pracy można opisać jako postępowanie dwuetapowe.

Pierwszy z etapów to faza kontrolna, w której inspektor pracy ustala stan faktyczny w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz dokumentuje poczynione obserwacje w ramach sporządzenia protokołu kontrolnego.

Drugi etap to faza nadzoru, w której inspektor pracy stosuje wszystkie środki prawne pozostające w jego dyspozycji. Etap ten jest konsekwencją fazy kontrolnej i poczynionych w tej fazie ustaleń.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Możliwości przeprowadzenia kontroli

Zakresu czynności inspektora

Niezbędnych danych w upoważnieniu kontrolera

Miejsca czynności kontrolnych

Uprawnień inspektora pracy

Żądania przesłuchiwania osób

Wystawienia protokołu kontrolnego

Postępowania odwoławczego

Odpowiedzialności za wykroczenia

Odpowiedzialności z tytułu przestępstwa

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W razie stwierdzenia uchybień inspektor pracy może nałożyć grzywnę.