1 Zamelduj się w gminie, w której dziecko będzie chodziło do przedszkola

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Dlatego musi zakładać i prowadzić przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Zadania te nie są uwzględniane przy podziale na samorządy oświatowej subwencji ogólnej. Są one finansowane z dochodów gmin, głównie z dochodów własnych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W związku z tym gmina ma obowiązek w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby (tj. w zakresie miejsc edukacji przedszkolnej) swoich mieszkańców – podatników.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie zapisać dziecko do przedszkola.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe cenne porady, które pomogą zapisać skutecznie dziecko do gminnego przedszkola.