Czy każdy emeryt, bez względu na to, ile ma lat, informuje ZUS o dorabianiu

Emeryci, którzy ukończyli 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni nie informują ZUS o tym, że dorabiają. Taki obowiązek spoczywa na emerytach pobierających wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem że ich praca zarobkowa podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Oznacza to, że taki emeryt musi poinformować ZUS o przychodach między innymi z pracy, umowy-zlecenia. A także wtedy, gdy zarabia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej wykonywaniu.

ZUS może zawiesić, albo zmniejszyć świadczenie w zależności od tego, ile dorabia emeryt. Zakład zawiesi emeryturę, jeśli świadczeniobiorca osiąga przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał (obecnie 4157,30 zł). W razie gdy przekracza on 70 proc. (obecnie 2238,50 zł) emerytura jest zmniejszana.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak emeryt informuje ZUS o dochodach.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jakich przychodów emeryt nie zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Jak powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu przez emeryta
- Czy osoba na wcześniejszej emeryturze rozlicza się po zakończeniu roku