Czy pracodawca musi opłacić pozew

Pracodawca pozywa pracownika o kwotę niższą niż 50 tys. zł. Czy wnosząc pozew, musi uiścić opłatę sądową?

Tak

Zarówno pozew, jak i niektóre inne pisma procesowe w tego typu sprawie podlegają opłacie sądowej, której wysokość ustala się na zasadach ogólnych. Opłaty te są więc identyczne jak w zwykłych sprawach cywilnych i gospodarczych. Wnosząc pozew, pracodawca musi uiścić opłatę w wysokości 5 proc. dochodzonej kwoty. Opłatę od pozwu należy uiścić niezależnie od tego, jaka będzie wartość przedmiotu sporu wskazana przez pracodawcę. Wyjątkiem są tu jednak sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, to jest o roszczenia wynikające z umowy o pracę, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. W tych sprawach obowiązują opłaty stałe uzależnione od wartości przedmiotu sporu. I tak gdy wartość przedmiotu sporu wynosi:

● do 2 tys. zł, jest to 30 zł,

● ponad 2 tys. zł do 5 tys. zł - 100 zł,

● ponad 5 tys. zł do 7,5 tys. zł - 250 zł,

● ponad 7,5 tys. zł - 300 zł.

Z uzasadnienia uchwały SN z 27 marca 2007 r. (II PZP 1/07, OSNP 2007/19-20/270) wynika, iż pracodawca pomimo obowiązku uiszczania opłaty od pozwu na zasadach ogólnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł, od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, musi uiścić tak samo jak pracownik opłatę w kwocie 30 zł. Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł, pracodawca wnosząc apelację, ponosi 5-proc. opłatę stosunkową. Opłatę tę oblicza się od wartości przedmiotu zaskarżenia. Jeśli zatem pracodawca domagał się 60 tys. zł, a sąd zasądził tylko 50 tys. zł, to opłata od apelacji, w której pracodawca domaga się zasądzenia pozostałych 10 tys. zł, wyniesie 500 zł. Gdyby jednak od początku żądał tylko 10 tys. zł, a sąd oddalił powództwo w całości, to od apelacji, w której domaga się zmiany wyroku sądu rejonowego i zasądzenia całej kwoty 10 tys. zł, pracodawca uiszcza tylko 30 zł.

Podstawa prawna

Art. 35 par. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy sąd może zwolnić firmę z kosztów
  • Czy można kwestionować decyzje sądu
  • Czy można liczyć na zwrot wszystkich kosztów
  • Czy firma zapłaci za pełnomocnika z urzędu
  • Czy trzeba zapłacić zaliczkę na biegłego