Od 1 kwietnia ma zacząć obowiązywać znowelizowane rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Wprowadzi ono ich nowy wzór. Lekarze będą musieli dodatkowo wpisywać na nich numer PESEL pacjenta. Będzie on umieszczany na receptach dotyczących leków refundowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku cudzoziemca zostanie na niej umieszczony także jego numer dowodu tożsamości, na przykład paszportu. Na nowych receptach będzie musiała być również data ich realizacji. Zdaniem Marii Głowniak, wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia mają przede wszystkim polepszyć kontrolę wypisywanych i kupowanych leków. Resort zdrowia planuje również, aby pacjenci, zwłaszcza przewlekle chorzy, mogli podczas jednej wizyty u lekarza dostać trzy recepty na trzy kolejne miesięczne kuracje. Bolesława Piecha, wiceminister zdrowia, uważa, że dzięki takiemu rozwiązaniu, pacjent nie będzie musiał jednocześnie kupować w aptece leków, które ma stosować w kolejnych miesiącach. Jest to szczególnie istotne w przypadku bardzo drogich leków. Jak powiedział Andrzej Struzik, dyrektor ds. informatycznych w NFZ, zmiany we wzorze recept będą również wymagały modernizacji informacji przekazywanych przez apteki do funduszu. W tym celu resort zdrowia przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych i przekazywanych funduszowi przez apteki. – Muszą one we własnym zakresie tak zmienić swoje oprogramowanie, żeby mogły przekazywać do NFZ dodatkowe informacje o numerze PESEL pacjenta i terminie realizacji recepty – mówi Andrzej Struzik.