Wczoraj resort zdrowia przedstawił na sejmowej Komisji Zdrowia informację dotyczącą systemu kształcenia lekarzy. Jarosław Pinkas, wiceminister zdrowia powiedział, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad założeniami reformy systemu kształcenia w ochronie zdrowia. – W tym celu został powołany specjalny zespół, który przedstawi swoje propozycje w połowie roku – mówi wiceminister zdrowia. Resort zdrowia proponuje m.in. umożliwić młodym lekarzom zdawanie lekarskiego egzaminu państwowego (LEP) jeszcze w trakcie odbywania stażu. Dzięki temu zostałby wyeliminowany problem lekarzy, którzy już ukończyli staż a jeszcze nie zdążyli zdać LEP, co oznacza, że wciąż mają ograniczone prawo wykonywania zawodu. – Z tego powodu wiele z tych osób nie może rozpocząć pracy w zawodzie – dodaje Jarosław Pinkas.