■  BĘDZIE WNIOSEK DO TRYBUNAŁU w sprawie emerytur. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego dyskryminacyjnego charakteru różnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Podkreślił, że wniosek będzie miał na celu doprowadzenie do sytuacji, w której kobiety będą miały szansę na godziwą emeryturę. Jego zdaniem, obecnie niższy wiek emerytalny kobiet uniemożliwia im często wypracowanie emerytury na poziomie, jaki uzyskują mężczyźni.

Więcej www.brpo.gov.pl

■  MINISTER PROSI O KONTROLĘ NIK. Do Najwyższej Izby Kontroli wpłynął wniosek minister zdrowia Ewy Kopacz o skontrolowanie działania jej resortu. W piśmie minister Kopacz jest prośba o kompleksowe skontrolowanie działań resortu zdrowia, m.in. tworzenia listy leków refundowanych oraz sprawdzenie, jak w obrocie weterynaryjnym znalazły się produkty lecznicze. Na wniosek minister zdrowia NIK odpowie najwcześniej za tydzień.

Więcej www.mz.gov.pl

■  PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Podczas konferencji w Trybunale Konstytucyjnym na temat gwarancji praw osób niepełnosprawnych podkreślano, że TK w swoich orzeczeniach dotyczących niepełnosprawnych powołuje się na przepisy konstytucyjne o godności i podmiotowości człowieka, wolności i proporcjonalności. Prezes TK Jerzy Stępień zaznaczył, że w zakresie dostępu do instytucji publicznych, zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych niepełnosprawni znajdują się w sytuacji trudniejszej od pozostałych obywateli.

Więcej www.trybunal.gov.pl

■  STARE LEGITYMACJE STUDENCKIE WAŻNE DO KOŃCA ROKU. Od 1 stycznia 2008 r. będą obowiązywały dwa rodzaje legitymacji studenckich: papierowa i elektroniczna - według wzorów określonych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2006 roku. W rozporządzeniu tym minister uchylił wszystkie poprzednie, stare wzory kart. Papierowe legitymacje studenckie, w tym także te wydane przed 2002 rokiem, zawierające nieaktualne wpisy o wysokości przysługującej 50 proc. ulgi, do 31 grudnia 2007 r. nadal pozostają ważnymi dokumentami poświadczającymi prawo studentów do korzystania z przysługujących im ulg ustawowych w aktualnym wymiarze i zakresie.

Więcej www.mi.gov.pl