W strefie euro bezrobocie ukształtowało się we wrześniu na poziomie 7,5% wobec 7,5% przed miesiącem i w porównaniu do 7,3% rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały Holandia (2,5%) i Dania (2,9%), a najwyższy Hiszpania (11,9%) i Słowacja (10,0%). Polska odnotowała największy spadek tego wskaźnika.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15 - 74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła we wrześniu 2008 roku 8,9% wobec 9,1% w sierpniu i w porównaniu do 11,6% rok wcześniej.