Wbrew wcześniejszym zapowiedziom senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili poprawki do ustaw z zakresu ochrony zdrowia, które zostały uchwalone przez Sejm 21 października. Jedna z nich dotyczy rozszerzenia katalogu stanowisk medycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Dzięki niej w placówkach medycznych będą musiały być stanowiska kierownicze także dla pielęgniarek.

Inna poprawka przyjęta przez senacką Komisję Zdrowia zakłada przyznanie pracownikom placówek medycznych uprawnień do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, odpraw emerytalnych i rentowych. Grzegorz Napieralski, szef SLD, ocenił przyjęte poprawki jako krok w dobrym kierunku. Jednak poparcie Lewicy dla odrzucenia weta prezydenta uzależnia od zniesienia obowiązku przekształcania się SP ZOZ w spółki oraz zagwarantowania samorządów większościowych udziałów w tych spółkach.