O tym, czy główną działalnością danej placówki jest handel, świadczy zapis w wydanym przez urząd statystyczny zaświadczeniu o numerze REGON - tak wynika z najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W zaświadczeniu tym wpisywany jest m.in. rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jeśli przeważającą działalnością danej placówki jest handel, wówczas obowiązuje ją zakaz pracy w 12 świąt w roku.

Najnowsze wyjaśnienia resortu pracy potęgują zamieszanie, jakie powstało w związku z wprowadzeniem zakazu pracy w handlu w święta. Zgodnie z nimi w święta zakazana powinna być praca na stacjach benzynowych, bo zgodnie z PKD, sprzedaż paliw jest działalnością handlową.

Po ogłoszeniu wyjaśnień nie wiadomo, czy w święta mogą pracować osoby zatrudnione w piekarniach i cukierniach, choć paradoksalnie najnowsze stanowisko MPiPS zostało przygotowane po to, aby odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Zgodnie z PKD, sprzedaż artykułów spożywczych (np. pieczywa, słodyczy) jest działalnością handlową. Z drugiej strony resort pracy uznał, że pojęcie placówki handlowej obejmuje wszelkie instytucje i zakłady, których główną działalnością jest działalność handlowa, a więc które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży. Tymczasem piekarnie i cukiernie nie kupują wyrobów w celu ich odsprzedaży, lecz same je wytwarzają i sprzedają.

Dodatkowo nie wiadomo, czy piekarnie i cukiernie w ogóle obejmuje zakaz pracy w handlu, skoro zgodnie z art. 15110 kodeksu pracy praca w niedziele i święta jest dozwolona w gastronomii. Niestety kodeks nie definiuje pojęcia placówki gastronomicznej.

Ministerstwo podkreśla, że poglądy prawne przedstawione w wyjaśnieniach nie są wiążące dla stron stosunku pracy, inspektorów pracy i sądów pracy.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl