Od 11 kwietnia 2007 r. zasady pracy kierowców mają być w Polsce bardziej rygorystyczne. Posłowie na najbliższym posiedzeniu Sejmu mogą zakończyć prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.). Zgodnie z nim kierowcy będą pracować dziennie maksymalnie dziesięć godzin. Tymczasem maksymalna norma tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu wynosić ma nie więcej niż 60 godzin. Utrzymana zostanie też obowiązująca norma dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, czyli 90 godzin. Kierowcy przysługiwać ma także co najmniej 30­minutowa przerwa na odpoczynek, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosił będzie od sześciu do ośmiu godzin. Na co najmniej 45 minut przerwy będzie mógł liczyć kierowca, wówczas gdy w ciągu dnia będzie prowadził pojazd dłużej niż osiem godzin.