• Premier o pŁacy minimalnej. Jarosław Kaczyński podsumował wczoraj działalność swojego gabinetu. Przypomniał m.in. o podwyższeniu płacy minimalnej w tym roku do 936 zł. Zapowiedział, że w 2008 roku wyniesie ona 1 tys. zł. Będzie to stanowić około 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
  • Rynek pracy potrzebuje radykalnych zmian. Proponowane zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich są tylko zmianami kosmetycznymi. Tymczasem polski rynek pracy potrzebuje radykalnych zmian systemowych. KPP postuluje m.in. o zniesienie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez powiatowe urzędy pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Odciążenie od tego obowiązku prawdopodobnie mogłoby zmniejszyć liczbę osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. Część z nich robi to wyłącznie w celu objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym. Zmiana ta umożliwiłaby skuteczną pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy i faktycznie poszukującym zatrudnienia.
Więcej www.kpp.org.pl
■ Ulgi na dzieci zamiast becikowego. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej uważają, że podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi najlepszy podatkowy instrument realizacji polityki prorodzinnej. KIG popiera rozwiązanie, w którym podatnik może pomniejszyć swój dochód do opodatkowania o kwotę 3,015 tys. zł rocznie na każde wychowywane dziecko. Zdaniem Izby jest to rozwiązanie o wiele bardziej sprawiedliwe społecznie od propozycji nowelizacji ustawy, która zakłada wprowadzenie kwoty 572,54 zł odliczenia od podatku na każde dziecko. - Ponadto przy obowiązujących progresywnych stawkach podatku dochodowego (19, 30 i 40 proc.) wprowadzenie równej kwoty odpisu od podatku będzie mniej korzystne dla lepiej zarabiających podatników - uważa KIG.
Więcej www.kig.pl
■ PFRON broni zakŁadów pracy chronionej. Fundusz nie popiera wniosku NiK o likwidację statusu tego typu zakładów - powiedział prezes PFRON Ryszard Wijas. Za nieuczciwe działania kilku szefów ZPChr nie może odpowiadać prawie 170 tys. pracowników - dodał. To odpowiedź na ogłoszone niedawno przez NIK wyniki kontroli dotyczące pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
Więcej www.pfron.org.pl
■ Druga część kampanii Mama w pracy. 60 proc. matek chciałoby zostać w domu z dzieckiem co najmniej dopóki nie skończy ono dwóch lat, 50 proc. - nawet do trzech lat. Tymczasem młode mamy wracają do pracy średnio po roku od urodzenia dziecka - wynika z raportu Instytutu Millward Brown SMG/KRC: Macierzyństwo a praca zawodowa kobiet. Raport zrealizowano w ramach projektu Mama w pracy organizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja. Pierwszy etap dotyczył obaw kobiet związanych z ciążą, natomiast drugi skupia się wokół problemów związanych z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka.
Więcej www.mikolaj.org.pl