Kontrowersyjny przepis
Art. 128 kodeksu pracy Par. 1 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.