Danuta Klucz specjalista z zakresu prawa pracy Nie W opisanej sytuacji pracownik dopiero następnego dnia zmienił swoją decyzję, na cofnięcie wypowiedzenia potrzebuje więc zgody pracodawcy. Czasami pracownik inicjuje wypowiedzenie umowy o pracę, a po zastanowieniu uznaje swoją decyzję za pochopną i jest zainteresowany wycofaniem wypowiedzenia. Kodeks pracy nie reguluje takiej sytuacji, gdyż kwestie związane ze składaniem oświadczenia woli i ich cofaniem są uregulowane w prawie cywilnym. Przepisy te wyjaśniają natomiast, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest natomiast skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Oznacza to, że odwołanie przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę byłoby skuteczne, gdyby dotarło do pracodawcy jednocześnie z wypowiedzeniem lub wcześniej.