Od 1 października 2011 r. obowiązuje tzw. prezydencka nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Wprowadziła ona specjalne zasady przeliczania emerytury dla osób, które od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. na podstawie wtedy obowiązujących przepisów nie rozwiązały stosunku pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcom a jednocześnie otrzymywały świadczenia z ZUS.

Z nowych regulacji mogą jednak skorzystać wyłącznie ci ubezpieczeni, którzy do końca września tego roku pobierali emeryturę, łącząc ją z pracą zawodową, a dopiero od 1 października wybrali zatrudnienie. Nowe przepisy – dotyczące ponownego ustalania wysokości emerytury po przepracowaniu 18 miesięcy, tym się różnią o tych obowiązujących dla pozostałych emerytów łączących pracę zawodową z pobieraniem emerytur, że ta ostatnia grupa ma prawo wyłącznie do ponownego przeliczenia emerytury, lecz dopiero po przepracowaniu 30 miesięcy. W przypadku osób korzystających z tzw. prezydenckiej ustawy, osoby te nie mogą pobierać w tym okresie emerytury.

Zasady przeliczeń

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ponownego ustalenia emerytury przy jednoczesnym wykorzystaniu części rozwiązań obowiązujących w dniu złożenia pierwszego wniosku o emeryturę (w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.). Trzeba bowiem pamiętać, że takie działanie oznacza obliczenie na nowo wysokości już przyznanego świadczenia. Może to być skutkiem np. zgłoszenia wniosku o doliczenie dodatkowego okresu pracy, nieuwzględnionego okresu ubezpieczenia lub o obliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem innych zarobków niż te, które wskazano przy ubieganiu się o emeryturę.

W takim przypadku w wyniku przeliczenia zmienia się wysokość świadczenia, do którego osoba zainteresowana była już uprawniona. Obecne regulacje wprowadzają natomiast możliwość otrzymania nowej emerytury, co jest związane z koniecznością zgłoszenia wniosku o takie świadczenie oraz rozwiązania stosunku pracy.