Wczoraj odbyło się w Sejmie drugie czytanie projektu zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Prace w sejmowej Komisji Zdrowia toczyły się nad dwoma projektami: rządowym i przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

Projekty dotyczą uproszczenia zasad zatrudniania w Polsce lekarzy z państw UE, w tym z Bułgarii i Rumunii, oraz określają warunki odbywania etatów rezydenckich, czyli specjalizacji dla lekarzy po stażu, które są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Posłowie PiS zgłosili wniosek, by pensja lekarza rezydenta wynosiła jedną średnią krajową, czyli około 2,7 tys. zł brutto.

- Podwyższając ich pensje udałoby się zatrzymać w kraju przynajmniej część lekarzy - powiedział poseł Tomasz Latos (PiS).

Wniosek PiS nie zyskał jednak poparcia sejmowej Komisji Zdrowia. Jej członkowie ustalili, że podstawowa płaca rezydentów ma wynosić nie mniej niż 70 proc. średniej krajowej.

- Uwzględniając środki na podwyżki dla lekarzy rezydentów zarezerwowane na ten rok w ustawie budżetowej, będą oni zarabiać ponad 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Planujemy również coroczną waloryzację wynagrodzenia lekarzy robiących specjalizacje - mówi Marek Twardowski, wiceminister zdrowia.

Sami lekarze rezydenci domagają się ustalenia ich płacy zasadniczej na poziomie co najmniej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 5 tys. zł brutto. Również liczba etatów rezydenckich ma być zwiększona w tym roku. Liczba miejsc specjalizacyjnych wzrośnie o tysiąc w porównaniu z 2007 rokiem.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwia również przeprowadzenie Lekarskiego i Dentystycznego Egzaminu Państwowego w innym języku niż polski, czyli w tym, w którym odbywała się nauka na Akademiach Medycznych (np. w języku angielskim). Posłowie zgodzili się również, by umożliwić lekarzom dentystom udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania.

- Dzięki temu zwiększy się możliwość rozpoczęcia praktyki dentystycznej przez młodych lekarzy, których nie stać na pełne wyposażenie i utrzymanie prywatnego gabinetu - powiedział poseł Jarosław Katulski (PO).

Jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu odbedzie się głosowania nad projektem ustawy.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl