Podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia Rzemek zapewniał, że rząd odniósł zwycięstwo w walce z dopalaczami, i przytoczył dane pochodzące z Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz od krajowego konsultanta ds. toksykologii. Jeszcze w październiku 2010 roku odnotowali oni 308 przypadków zatruć związanych z używaniem dopalaczy, podczas gdy w listopadzie było ich już tylko 28. W grudniu, kiedy to weszła w życie nowela ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakazująca produkcji i wprowadzania do obrotu dopalaczy, liczba skurczyła się do 27. Tymczasem w styczniu i lutym odnotowano już zaledwie dwa takie przypadki.

W ubiegłym roku na podstawie decyzji GIS wydanej 2 października sanepid w asyście policji zamknął 1378 sklepów oferujących dopalacze.