Jeszcze w tym roku działacze opozycji, którzy z powodów politycznych miedzy 31 grudnia 1956 r. a 4 czerwca 1989 r. byli pozbawieni możliwości pracy, będą mogli otrzymać wyższe renty lub emerytury. Taką możliwość zakłada skierowany przez Senat do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim osoby wyrzucone z pracy z tzw. wilczym biletem będą mogły wystąpić do ZUS o przeliczenie wysokości renty lub emerytury. Lata represji zostaną uwzględnione w stażu emerytalnym jako okresy składkowe. Wniosek o przeliczenie świadczenia należy złożyć w ciągu 3 lat licząc od dnia wejścia w życie ustawy.

Osoby ubiegające się o zwiększenie świadczenia będą musiały udowodnić, że zostały pozbawione możliwości pracy z powodów politycznych. Mogą to potwierdzić na podstawie zeznań świadków lub dokumentów. Ich ocena zostanie przeprowadzona przez kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.