Komendy policji nie będą musiały publikować w gazetach ogłoszeń o naborze. Informacje te będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych komend. Przesądza o tym wchodzące w życie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. nr 40, poz. 207).

Kandydaci będą mogli kilka razy starać się o przyjęcie do policji. Osoba taka będzie mogła przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.