Dotychczas dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) można było przeznaczyć tylko na utworzenie nowego przedszkola lub wzbogacenie oferty już istniejącej placówki przedszkolnej. Po wejściu w życie tzw. ustawy żłobkowej (4 kwietnia), unijnym wsparciem zostaną objęte także dzieci w wieku poniżej 3 lat. Jak ustalił „DGP”, jeszcze w tym roku odbędzie się konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2. PO KL – Projekty na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Bożena Diaby, rzecznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, poinformowała, że w konkursie będzie dostępne 15 mln zł. Z tych pieniędzy sfinansowana zostanie realizacja projektów, które przewidują uruchomienie specjalnych programów ułatwiających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz tworzenie żłobków w miejscu pracy. O pieniądze będą mogły starać się więc firmy, stowarzyszenia, fundacje. Warunkiem otrzymania unijnych środków będzie napisanie projektu i przystąpienie do konkursu, który zostanie ogłoszony w III kwartale 2011 r. Firma musi mieć własny lokal albo wynajmować pomieszczenia, w których zostanie utworzona placówka. Ze środków programu nie można finansować budowy żłobka, a jedynie remont istniejących pomieszczeń.

– Zaletą tych projektów jest to, że po znalezieniu lokalu całość przedsięwzięcia można sfinansować ze środków unijnych – podkreśla Anna Augustyn z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, która za dotację przyznaną przez resort pracy dwa lata temu utworzyła przedszkole dla dzieci pracowników uczelni.

Pomysł objęcia unijnym wsparciem także żłobków podoba się pracodawcom.

– To może być oferta atrakcyjna dla firm, które zatrudniają młodych rodziców – uważa Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan.

Jej zdaniem zachętą dla rodziców do korzystania ze żłobka, a tym samym wczesnego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka, będzie bliskość placówki od miejsca pracy, a dla pracodawców – możliwość przyjmowania do żłobka dzieci nie tylko własnych pracowników.